Semestrul I  
Laborator 1. Organizare Prezentare
Laborator 2. Mediul de dezvoltare ECLIPSE
a. JDK 8/ JRE 8
b. TDM-GCC
c. Eclipse Installer
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 3-4. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul (SC)
- operații cu numere întregi (baza 2, baza 16, numere negative)
- operații logice (SI/SAU/NU)
- structura internă a SC şi a unui µ-procesor.
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 5. Tipuri de date predefinite.
Programe care folosesc inițializarea datelor prin atribuire.
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 6, 8, 9. Functii de intrare-iesire.
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 7. Vizibilitatea variabilelor (L5_1.3)
Conversii de tip (L5_1.4)
Afisarea siruruilor de caractere (L6-9-printf() %s)
- Domeniu de vizibilitate
- Conversii de tip
- Afisarea sirurilor de caractere
Laborator 10. Algoritmi liniari. Reprezentarea în organigramă.
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 11. Prioritatea operatorilor.
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 12. Verificarea parțială a portofoliilor. Recapitulare pentru Colocviu.
Laborator 13-14. Evaluare finală (colocviu).


Semestrul II  
Laborator 1 - 2. Organizare. Recapitulare. If - Switch.
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 3. Instructiunea repetitiva cu contorizare.
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 4. Tablouri de date unidimensionale (Vector).
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 5. TEST 1, Tablouri de date multi-dimensionale (Matrice).
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 6. Prelucrarea sirurilor de caractere.
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 7. Tipuri de date definite de utilizator. Struct
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 8. Alocare Dinamică
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 9. Fișiere de Date
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 10. While - Do While
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 11. Functii Utilizator
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]
Laborator 12. Grafica - OpenGL
Suport teoretic [GDocs], [pdf]
Referat [GDocs], [pdf]Resurse  
----------------------------------------
Conexiune FTP
----------------------------------------
Eclipse
----------------------------------------
Download Eclipse
----------------------------------------
Debug cu scanf() ECLIPSE
----------------------------------------
Exemple C
----------------------------------------
Exemple C - struct si functii
----------------------------------------
Tutorial C
----------------------------------------
Despre Proiect
----------------------------------------
Exemplu programare uC C
----------------------------------------
LPT.exe LPT - trebuie atasat ".exe"
----------------------------------------
Extra
Prezentare HTML
- Laboratoare HTML
- Prezentare
- tutorial_1
- tutorial_2
- test