Curs 2019/2020
Semestrul 1
Tematica
Prezentare
Notiuni generale. Exemple de programe.
Organizarea datelor in MO (memoria operativa) la interpretarea unui program scris in C/C++.
Comunicarea utilizator <-> calculator. Instructiuni I/O (intrare/iesire).
Tipuri de variabile. Operatii. Precedenta operatorilor.
Instrucţiunea de decizie if-else. Switch-case
Semestrul 2
Tematica
Prezentare
Organizare. Recapitulare. Introducere.
Instrucţiunea repetitivă cu contorizare.
Operaţii cu masive de date unidimensionale. Vectori.
Operaţii cu masive de date multi-dimensionale. Matrice.
Prelucrarea şirurilor de caractere. Biblioteca string.h.
Date de tip struct.
Alocarea dinamica a memoriei. Pointeri.
Memorarea datelor sub formă de fişiere de date.
Prezentarea temei de proiect.
Alte tipuri de instrucţiuni repetitive. Metode numerice(calculul funcţiilor, seriilor de puteri, seriilor cu nr ∞ de termeni. Algoritmi cu numar de paşi necunoscut la programare).
Funcţii utilizator (noţiuni generale, parametrii formali/efectivi, funcţii care întorc unul sau mai multe rezultate, parametrii formali nume de funcţii, apelul recursiv, biblioteci de funcţii utilizator).
Reprezentări grafice (şiruri de date experimentale, funcţii. Modul de lucru grafic).
Memorarea datelor prin alocare dinamică sub forma de liste.
Noţiunui de programare orientată (pe) obiecte (POO).

Instrucţiuni specifice utilzării echipamentelor de interfaţă.